Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe.

Kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są również w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - Rozdział 5, str. 16.

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w zespole. Przewodniczącym jest dyrektor placówki. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest do wglądu w placówce u dyrektora zespołu.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów. Liczbę pracowników pedagogicznych ustala dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zespół Szkolno-Przdszkolny nr 9 zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

Dyrektor zespołu ustala poszczególnym nauczycielom na piśmie ich zakresy czynności.

Obowiązki nauczycieli zawarte są w Statucie Zespołu – Rozdział 7, str. 34


Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
odpowiada: Mariola Stelmaszczyk
data: 29-03-2023
wytworzył: Mariola Stelmaszczyk
data: 29-03-2023
data: 29-03-2023
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 29-03-2023 - Edycja treści
  • 20-03-2023 - Edycja treści
  • 14-09-2021 - Edycja treści
  • 28-12-2020 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 207